Β ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

Η εκμάθηση της προπαίδειας είναι μια διαδικασία που προκαλεί δυσανασχέτηση σε πολλά παιδιά.

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι όμως για να γίνει διασκεδαστική.

Όπως , ΜΕΣΩ ΜΟΥΣΙΚΗΣ:

ΜΕΣΩ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ:

ΜΕΣΩ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΩΝ:

Advertisements